Project Description

In het BDB-traject bij de HvA Academie ontwikkel je de competenties van een hbo-docent op minimaal basisniveau. Je vult een portfolio met concrete producten op het gebied van docentvaardigheden, het ontwerpen van onderwijs en het begeleiden van studenten.

Na het volgen en succesvol afsluiten van deze training, behaal je de ‘Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid’ (BDB). De HvA stelt deze didactische bevoegdheid als voorwaarde voor het verkrijgen van een (vaste) aanstelling als docent bij de HvA.

PROGRAMMA

​Je eigen docentpraktijk is de basis voor de ontwikkeling van je docentschap. Dit betekent dat jij als docent vanuit een onderzoekende houding, individueel en in teamverband aan de slag gaat met je eigen professionele ontwikkeling in je eigen lespraktijk. Voorafgaand aan de start van de BDB heb je een intakegesprek. Daar is een werkplekbegeleider bij aanwezig. Een werkplekbegeleider is een ervaren collega van je opleiding die je tijdens de BDB begeleidt en feedback geeft.

Je ontwikkelt je op de volgende drie thema’s: de student (motivatie en inspiratie), de docent (jouw lesuitvoer) en onderwijsontwerp (inclusief toetsing).  De BDB sluit aan op de training didactische introductie.

Covid-19

Doordat onderwijs nu niet op locatie wordt gegeven zit de ontwikkeling en uitvoering van het afstandsonderwijs in een stroomversnelling. Daar sluiten we in onze professionalisering en dus ook in de BDB op aan. De training die in november van start gaat, wordt dan ook op dit moment nader ontwikkeld. Hierdoor zijn de planning van de (digitale) bijeenkomsten en de exacte invulling pas op een later moment bekend.

Meer weten?

Simone Musters
s.a.musters@hva.nl of academie@hva.nl

Inschrijfformulier