Project Description

De BKE richt zich op het doorlopen van de toetscyclus binnen het eigen vak/module en is onderdeel van de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). Alle hbo-docenten moeten aan de eindtermen van de BDB voldoen.

PROGRAMMA

Iedere examinator die opgaat voor certificering tot BKE gaat aan de slag door het verzamelen van een compleet toetsdossier. Op basis van een gedegen analyse schrijf je een kritische reflectie inclusief voorgenomen verbeteracties.

Een toetsdossier bevat: leerdoelen, toetsmatrijs, vragen/opdrachten, beoordelingscriteria/-formulier, bevindingen n.a.v. uitwerking antwoorden, informatie over cesuur en normering, en na afloop analyse-resultaten.

Het traject start bij voorkeur met een groepsgewijze (onderwijsteams van ca. 10 personen) intake en toelichting op de te volgen werkwijze. Tijdens deze intake stel je voor jezelf vast of aanvullende training en/of begeleiding gewenst is, of dat je direct een start maakt met het verzamelen van het toetsdossier en het schrijven van de kritische reflectie.

Na positieve beoordeling van de kritische reflectie, volgt certificering.

Inschrijfformulier

Meer weten?

​Eric Tigchelaar, trainer
e.tigchelaar@hva.nl