Project Description

Alle tools

Het uitvoeren van activerende opdrachten gaat moeilijk in een online meeting met veel deelnemers. Met breakout rooms kunnen docenten de studenten in subgroepen verdelen om discussies, brainstormsessies en andere werkvormen te vergemakkelijken.