Project Description

In acht sessies geven experts een introductie in relevante datascienceonderwerpen in het beroepenveld. De cursus actualiseert in kort tijdsbestek de kennis van professionals in business en economie op het gebied van data science. De opgedane kennis kunnen zij vervolgens gebruiken in hun beroepspraktijk.

Na afloop van deze cursus:

► hebben de deelnemers een overzicht van de relevante datascienceonderwerpen in het beroepenveld van business en economie;

►   kunnen de deelnemers de opgedane kennis en inzichten gebruiken in hun beroepspraktijk

Vereiste voorkennis en vaardigheden

Kennis van één of meerdere vakgebieden binnen het domein business en economie.

De cursus bestaat uit acht sessie van elk een dagdeel. De docenten/trainers bij elke sessie zijn experts in het desbetreffende vakgebied. Meer informatie en aanmelden kan bij Kees van Montfort.

Sessie 1

PROGRAMMEREN MET R

Jurjen Helmus

Introductie van programmeren met de programmeertaal R.

Sessie 5

ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

Dirk-Jan Schenk / Casper Draijer

Introductie van ERP-systemen en het uitwerken van een praktijkcasus met het ERP-systeem SAP.

Sessie 2

BUSINESS INTELLIGENCE (BI)

Allard Couwenberg

Introductie van BI en het programmeren van een dashboard met de tool Qliksense.

Sessie 6

DATA ANALYTICS

Kees van Montfort

Introductie van enkele data-analyticsmethoden en het uitwerken van een praktijkcasus.

Sessie 3

PROCESS MINING (PM)

Pascal van der Waa

Introductie van process mining en het uitwerken van een praktijkcasus met de tool Engage.

Sessie 7

IT AUDITING (IDEA)

Peter Krak / Terry Wong

Introductie van IT auditing en het uitwerken van een praktijkcasus met de tool Caseware IDEA.

Sessie 4

DIGITALE ANALYSES IN BUSINESS

Tessa Welmers

Introductie van digitale analyses in business en het uitwerken van een praktijkcasus.

Sessie 8

BLOCKCHAINTECHNOLOGIE

Ben van Lier

Introductie van blockchaintechnologie in de vierde industriële revolutie en het uitwerken van een praktijkcasus.

Neem voor meer informatie of om je aan te melden contact op met Kees van Montfort. De opleiding start in blok 1 van het aankomend studiejaar (21’/22′).