Project Description

Iedere student heeft andere behoeften als het gaat om ontwikkelen, leren en communiceren; iedereen heeft een andere motivatie. Daarom vraagt effectief en enerverend onderwijs om gepersonaliseerde begeleiding door experts. Om docenten die naast doceren ook focussen op samenwerken en die studenten gaan zien als gelijkwaardig. De docent dus als coach én expert, op wie de student een beroep kan doen tijdens het leerproces dat hij zelf bepaalt.

Deze ontwikkeling vraagt om nieuwe begeleidingsvaardigheden en om het kennen van je eigen stijl als coach. En bovenal vraagt dit ook om leren van en met elkaar. Dit opleidingstraject, bestaande uit zes modules én vier reflectie/intervisiemomenten, bereid je voor om aan deze mooie taak een goede invulling te kunnen geven.

Programma

De volledige opleiding bestaat uit zes modules:

  • Module 1: De rol van de studiecoach in relatie met de student
  • Module 2: Groepsdynamiek
  • Module 3: Sturen op gedrag
  • Module 4: Coachend leren
  • Module 5: Feedback geven
  • Module 6: Persoonlijk leiderschap

Begeleide reflectie: intake, intervisie en reflectie

De begeleide reflectie vindt telkens plaats met groepjes van maximaal 5 personen. In deze kleine groepjes wordt goed ingezoomd op individuele casussen en leerdoelen. Deze begeleide reflectie bestaat uit 4 sessies van een uur, twee tussentijdse intervisiemomenten waarbij casussen worden besproken die naar voren zijn gekomen bij het in praktijk brengen van de theorie uit de modules en tot slot een trajectreflectie om stil te staan bij de ontwikkeling die elke deelnemer heeft doorgemaakt en stil te staan bij de stappen die nog te nemen zijn.

Meer informatie over deze opleiding en direct aanmelden kan bij Rachel van Velzen.