Project Description

De HvA maakt het mogelijk dat jij als startende docent kennis maakt met de inhoud en je rol als docent binnen deze hogeschool. Jouw start als docent bij de HvA is het uitgangspunt voor de training Introductie Didactiek bij de HvA Academie en helpt je de nodige basiskennis en -vaardigheden te verwerven. De training wordt gegeven door ervaren HvA-docenten. De introductie sluit aan bij het vervolg en je kwalificatie als docent.

PROGRAMMA

Doordat onderwijs nu maar voor een deel op locatie wordt gegeven, zit de ontwikkeling en uitvoering van het afstandsonderwijs in een stroomversnelling. Daar sluiten we in onze professionalisering en dus ook in de training Introductie Didactiek voor nieuwe docenten op aan.

De Introductie Didactiek bestaat uit een aantal bijeenkomsten, gevolgd door begeleiding op maat en vindt plaats aan het begin van de onderwijsperiode dat je voor het eerst les gaat geven.

  1. Leergroepbijeenkomst. Dit is een fysieke bijeenkomst in een leergroep van ongeveer vijf deelnemers waarin onderwerpen aan de orde komen zoals contact maken met je studenten en de diverse docentrollen. Deze bijeenkomst duurt ongeveer drie uur.
  2. Virtual classroom 1: Dit is een online bijeenkomst over o.a. Brightspace en andere ondersteunende tools en online onderwijs in de praktijk. Deze bijeenkomst duurt twee à drie uur.
  3. Virtual classroom 2: Dit is een online bijeenkomst over o.a. constructive alignment, individuele begeleiding van studenten en klassenmanagement. Deze bijeenkomst duur twee à drie uur.

Tot aan de start van de BDB kun je ondersteund worden met (beeld)coaching, intervisie, reflectie op lesbezoeken. Dit kan vanuit de HvA Academie of vanuit de eigen faculteit of opleiding worden georganiseerd. Dit organiseren we voor elke docent op maat. Zie voor meer informatie onder Coaching & Begeleiding.

Na een half tot een heel jaar praktijkervaring kun je dan je professionalisering als docent vervolgen met de Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB). De Introductie Didactiek sluit aan op de BDB waarbij het werkplekleren het uitgangspunt is. We kijken samen met jou, je werkplekbegeleider en/of je opleidingsmanager hoe we jouw traject vormgeven.

Meer weten?

Simone Musters
s.a.musters@hva.nl of academie@hva.nl

Inschrijfformulier