Project Description

Alle tools

PeerWise

In Peerwise ontwikkelen studenten zelf toetsvragen. Deze vragen kunnen ze met elkaar delen en van feedback voorzien. Het formuleren van vragen stimuleert om dieper over de stof na te denken en daarnaast leren ze de lesstof vanuit verschillende invalshoeken te bekijken door de vragen te beantwoorden.