Project Description

Professionaliseringsactiviteiten voor assessoren zijn bedoeld om (portfolio)-assessments gestructureerd en eenduidig uit te voeren. Daarvoor is het belangrijk dat assessoren een gezamenlijke interpretatie van het assessmentmodel van de opleiding hebben en dat zij dezelfde werkwijze hanteren. We bieden diverse activiteiten die bijdragen aan een professionele uitvoering van assessortaken, waaronder een opleiding en certificering voor assessoren.

PROGRAMMA

​ De opleiding voor assessoren bestaat uit twee delen:

  1. Een online-cursus in Brightspace, waarin je de basiskennis opdoet die je nodig hebt voor het uitvoeren van een assessment. Het programma bevat kennisclips, voorbeelden van gesprekken, opdrachten en een bibliotheek met naslagwerken.
  2. Een training van een dag in de vorm van een simulatie. Je oefent gespreksvaardigheden en beoordelingstechnieken tijdens het uitvoeren van een assessment en krijgt hierop feedback. De training is maatwerk, waarbij we werken met de assessmentsystematiek van jouw opleiding en een authentiek portfolio. Een acteur vervult de rol van student.

Nadat je de opleiding tot assessor hebt gedaan, raden we je aan om ervaring op te doen met assessments en feedback te vragen op de manier waarop je deze uitvoert. Als je de kneepjes van het vak beheerst, kun je opgaan voor certificering. Hiervoor doe je een proeve van bekwaamheid. Deze bestaat eruit dat je een assessment voor je opleiding uitvoert, waarbij een onafhankelijk assessmentdeskundige je observeert en beoordeelt. Leidend zijn de gedragsindicatoren uit het assessorprofiel. Als je alle indicatoren aantoont, volgt certificering. Meer informatie over certificering, randvoorwaarden, aanmelding en kosten vind je in de handleiding certificering assessoren

Meer weten?

Simone Musters
s.a.musters@hva.nl of academie@hva.nl

Inschrijfformulier