Project Description

Alle tools

Testvison Online is een toetssysteem waarbij je in een beveiligd online platform met veel verschillende vraagvormen kunt werken die elk passende scoringsregels hebben. Vraagvormen die worden aangeboden zijn:

  • verschillende soorten meerkeuzevragen, rangschik-, (hot)match-
  • invul- (numeriek/tekst), hotspot-, upload- en de open vraag(casus/essay).

De verschillende vraagvormen kunnen voorzien worden van kenmerken, multimediale elementen (afbeeldingen, video en audio). Aan de hand van een toetsmatrijs kunnen de verschillende vraagvormen (random) in een toets worden opgenomen.