Project Description

Deze scholing is bedoeld voor (nieuwe) leden van toetscommissies. De training beslaat 2 dagdelen en gaat over borging van het eindniveau, de kwaliteit van het toetsprogramma en de kwaliteit van toetsing.

Per trainingsbijeenkomst gebruiken we verschillende didactische werkvormen zoals voorbereidend lezen, informatieoverdracht, discussie en opdrachten. We bespreken ook praktijkgerichte casuïstiek zodat je de opgedane kennis kunt toepassen voor je eigen opleiding.

PROGRAMMA

Dagdeel 1 – Borging van het eindniveau en de kwaliteit van het toetsprogramma

Hoe kun je dit in de praktijk brengen en welke instrumenten kan de toetscommissie daarbij inzetten? Denk daarbij aan de borging van de kwaliteit van de examinator, het toetsprogramma en de borgingsagenda.

Dagdeel 2 – Kwaliteit van toetsing

Toezien op de inhoudelijke kwaliteit van de toetsing. Hoe beoordeel je de kwaliteit van de verschillende toetsen en welke hulpmiddelen kun je daarbij gebruiken?

Meer weten?

​Eric Tigchelaar, trainer
e.tigchelaar@hva.nl

Inschrijfformulier