Blended learning ontwerpen

Door de Corona-crisis zijn nu alle onderwijsinstellingen zich aan het ontwikkelen op het gebied van blended learning. Zo ook de Hogeschool van Amsterdam. Bij blended learning gaat het om een goede integratie van contact- en afstandsonderwijs, van online en face-to-face leren, waarbij de specifieke mogelijkheden van de diverse leersituaties optimaal worden benut en technologie goed doordacht ingezet wordt.

Voor de faculteit Business & Economie is een didactisch kader geschreven. Dit kader geeft handvatten om het onderwijs van 2020-2021 vorm te geven. Het didactisch kader gaat uit van mogelijkheden om (beperkt) fysiek onderwijs te kunnen geven en om online onderwijs te verzorgen. Om effectief onderwijs te ontwerpen zijn de ontwerpprincipes gebaseerd op de 12 bouwstenen voor effectieve didactiek en het Community of Inquiry framework.

Je vindt op de volgende pagina’s een voorbeeld van een Brightspace course en een stappenplan om tot een ontwerp te komen voor blended onderwijs.