Blended learning is een mengvorm van face-to-face en ICT-gebaseerde leeractiviteiten, leermaterialen en tools. Beide soorten leeractiviteiten maken een substantieel onderdeel uit van het onderwijs of opleiden; idealiter versterken ze elkaar. Het doel is onderwijs en opleidingen te ontwikkelen die gebruik maken van ICT om effectief, efficiënt en flexibel leren mogelijk te maken, met een stijging van het leerrendement en de student/docenttevredenheid tot gevolg.

Niet alleen biedt blended learning studenten de mogelijkheid om te leren waar en wanneer dat voor hen past aan hun eigen tempo, het laat instellingen ook toe om beschikbare middelen efficiënter in te zetten. IT-tools zoals kennisclips en e-modules worden niet toegevoegd aan het onderwijs als extra voorziening, maar kunnen de traditionele vormen van contactonderwijs en zelfstudie versterken. De student kan, tijd en plaats onafhankelijk, een groot deel van de kennis en inzicht verwerven door zelfstudie (zelfstandig en in groepsverband). Het contactonderwijs draagt bij aan verdiepende discussies, toepassing van kennis, training van vaardigheden en inzicht en bespreking van complexe onderdelen. Deze vorm van blended learning wordt ook wel de ‘flipped classroom‘ genoemd.

Er zijn verschillende vormen van blended learning. Het flipped-classroommodel wordt het meest toegepast binnen de Hogeschool van Amsterdam.