Brightspace cursusstructuur

Wat is het doel van een cursusstructuur?

  • Pas een duidelijk leerpad toe (d.w.z. algemene cursusinformatie gevolgd door activiteiten gesegmenteerd per week)
  • Stroomlijn de cursusstructuur zodat deze herkenbaar is voor studenten
  • Pas ontwerpprincipes toe die geschikt zijn voor zowel online als face-to-face onderwijs
  • Maak gebruik van flexibele leeractiviteiten die zowel online als face-to-face kunnen worden toegepast.

Hieronder wordt een voorbeeld gegeven hoe een Brightspace cursus eruit kan zien.