Didactisch kader

De afgelopen maanden hebben docentteams hun onderwijs van de één op de andere dag moeten omzetten naar 100% online onderwijs. Het was roeien met de riemen die je had. Voor het komende studiejaar zal er nog steeds zeer beperkt face-to-face onderwijs gegeven kunnen worden. Er moet rekening worden gehouden met groepen van maximaal 12 studenten en de 1,5 meter afstand regel. Er zal een beperkt aantal uur beschikbaar zijn voor zowel docenten als studenten in de HvA-gebouwen. Elke opleiding zal daarom een selectie moeten maken van onderwijsactiviteiten die fysiek plaats kunnen vinden.

Daarbij willen we van de gelegenheid gebruik maken om de kennis en vaardigheden met betrekking tot blended vormgegeven onderwijs van de teams te verbreden. We kunnen nu met meer tijd bekijken hoe we de onderwijseenheden zodanig kunnen aanpassen en ontwikkelen, zodat er beter en doelgerichter gebruik gemaakt kan worden van onlinemogelijkheden.

Vanuit de docententeams is aangegeven dat er behoefte is aan heldere richtlijnen, die helpen om zo goed mogelijk het bestaande onderwijs geschikt te maken voor blended onderwijs. Hier worden concrete praktische handvatten geboden, zodat de lessen eenvoudiger ontwikkeld kunnen worden, passend bij de doelen en de doelgroep, gebruikmakend van zoveel mogelijk online middelen, en waar mogelijk fysieke contactmomenten. Of je nou online/blended onderwijs of face-to-face onderwijs ontwerpt, de uitgangspunten die wij standaard hanteren zijn de 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. In combinatie met het Community of Inquiry framework als richtlijn voor blended learning, kun je effectief onderwijs ontwerpen.

Algemene kaders

  • Kennisoverdracht, instructie en uitleg van leerstof worden via webinars, virtual classroom of kennisclips aangeboden.
  • Formatieve evaluatie en feedback is een belangrijk terugkerend component in het onderwijsontwerp.
  • Socialisatie activiteiten kunnen zowel online als face-to-face. Grote nadruk op om socialisatie activiteiten face-to-face te organiseren.
  • Besteed aandacht aan studievaardigheden en zelfregulering bij online leren. Studenten zien de docent en elkaar aanzienlijk minder in de nieuwe situatie en zijn niet gewend om voor een groot deel onlineonderwijs te volgen.
  • Alle toetsen worden omgezet naar een alternatieve online vorm.

Naast deze algemene kaders zijn er kader voor fysieke en online onderwijsactiviteiten beschreven.

Didactische kaders voor de fysieke contactmomenten

Didactische kaders voor online onderwijsactiviteiten