Didactische kaders voor online onderwijsactiviteiten

De inrichting van de Brightspace-pagina is heel belangrijk bij blended learning. Het is namelijk de belangrijkste informatiebron voor studenten. Studenten zien elkaar en de docent een stuk minder, waardoor onduidelijkheden minder snel worden verholpen. Zie hier een voorbeeld van een Brightspace-pagina gebaseerd op de 12 bouwstenen van effectief online onderwijs en het Community of Inquiry framework. Zie ook hier een concreet stappenplan voor het ontwerpen van blended onderwijs.

Hieronder staan een aantal onderwijsactiviteiten die zich goed lenen voor online onderwijs.

  • Coaching of consulten voor kleine groepen of 1-op-1. Hiervoor gebruik je MS Teams of Virtual Classroom in Brightspace.
  • Webinars voor kennisoverdracht en instructies voor een complexe opdracht. Bij een webinar kan een grote hoeveelheid studenten deelnemen en blijven de camera’s en microfoons van studenten uit. Door met meerdere (gast)sprekers en een moderator voor de chat te werken, is het afwisselend en interactief doordat vragen van studenten behandeld kunnen worden. (meer info)
  • Voorkennis activeren. Voordat er nieuwe stof wordt aangeboden is het belangrijk om de voorkennis van studenten te activeren. Studenten leren hierdoor van elkaar en raken gemotiveerd voor de les, zelfstudie of webinar die volgt. Klik hier voor mogelijkheden voor een onlinevariant.
  • Virtual Classroom met activerende opdrachten. Klik hier voor mogelijkheden voor een onlinevariant.
  • Met korte video’s van maximaal 6 minuten kunnen studenten zich tijd- en plaatsonafhankelijk voorbereiden op een (online) les en dient als ondersteunend leermateriaal voor moeilijke lesstof. (meer info)
  • Onlinemateriaal van de uitgever. Naast complete methodes is er ook veel aanvullend materiaal dat wordt ontwikkeld door uitgevers. Op hun websites vind je alle informatie over beschikbare methodes en innovatieve leermaterialen. Denk aan Noordhoff, Pearson enz.
  • Formatieve evaluatie door digitale quizjes, zelftesten, peer feedback. Formatieve evaluatie (assessment for learning) is een belangrijk onderdeel van onderwijs dat uitgaat van blended learning. Daartoe wordt regelmatig vastgesteld hoe studenten zich ontwikkelen. Op grond van de bevindingen bepaalt de docent hoe het leerproces het beste vorm kan krijgen. (meer info)
  • Kennistoetsen worden omgezet naar een alternatieve digitale vorm. Er wordt gestuurd om kennis zoveel mogelijk integraal te toetsen. (meer info)