(Online) werkvormen

Activerend onderwijs helpt de student bij een beter verwerken van de leerstof en optimaliseert zo het leren. Maar hoe activeer je studenten in online onderwijs? De antwoorden op deze vraag zijn gebaseerd op vier kenmerken die standaard in een les(senreeks) behoren:

  1. Voorkennis activeren
  2. Stof bestuderen
  3. Verwerken
  4. Formatieve evaluatie

Er is voor een beperkte set aan kenmerken gekozen omdat er geen volledig herontwerp gemaakt kan worden door het snel overstappen van face-to-face onderwijs naar online onderwijs.

Dit is een cruciale stap voor het aanleren van nieuwe stof. Je kunt dit doen in huiswerkopdrachten maar ook aan het eind van een virtuele les om nieuwe stof te introduceren.

(Live) Quiz

(Live) Quiz

Deze werkvorm behoort tot de tweede categorie: ontwerpen van effectieve klassendiscussie, activiteiten en taken die bewijs van leren opleveren. Live ...
Verder Lezen
Mindmap

Mindmap

Een mindmap is niet alleen een snelle en eenvoudige methode om aan het begin van een schrijf- of redeneerproces op ...
Verder Lezen
In een context

In een context

Voor aanvang van de les zet de docent ter introductie van de les een opdracht klaar in Brightspace. In deze ...
Verder Lezen
Een foto zegt meer dan duizend woorden….

Een foto zegt meer dan duizend woorden….

De docent geeft voor aanvang van de les de opdracht aan de studenten om een afbeelding te zoeken die past ...
Verder Lezen
Misconcepties

Misconcepties

Bedenk van te voren welk misconcepties studenten vaak hebben over het nieuwe onderwerp. Dit kun je baseren op veel gemaakte ...
Verder Lezen
Brainstorm

Brainstorm

Er zijn verschillende vormen om te brainstormen over een nieuw onderwerp. Hieronder staan twee voorbeelden. Een belangrijke spelregel bij brainstormen ...
Verder Lezen
In het nieuws

In het nieuws

De docent deelt aan het begin van de les een krantenartikel, nieuwsvideo of advertentie die betrekking heeft op het onderwerp ...
Verder Lezen
Weten, willen weten, wat heb ik geleerd?

Weten, willen weten, wat heb ik geleerd?

Deze werkvorm bestaat uit drie fases. Voorafgaand of aan het begin van de les verwijst de docent naar een opdracht ...
Verder Lezen
Wat wil je leren?

Wat wil je leren?

Voor aanvang van de les deelt de docent het onderwerp van de les in het gesprekken venster van Virtual Classroom ...
Verder Lezen
De beginmeting

De beginmeting

De studenten maken voordat het onderwerp wordt behandeld een toets. Deze toets bestaat uit vragen die betrekking hebben op inhoud ...
Verder Lezen

Studenten kunnen literatuur lezen en kennisclips bekijken. We raden aan om dit zo activerend mogelijk aan te bieden. Bijvoorbeeld door studenten zelf informatie te laten opzoeken op basis van zelf geformuleerde studiedoelen. Voor de docent is het monitoren van de individuele voortgang hierbij belangrijk.

Twee voor twaalf

Twee voor twaalf

Voorbereiding:  Studenten bestuderen theorie en bekijken een video of kennisclips Maak twaalf vragen die door bestudering van de stof of ...
Verder Lezen
Tips voor oplossingen

Tips voor oplossingen

Voorbereiding: De start van deze werkvorm zijn de lesdoelen. Aan de hand van de lesdoelen (onderwerpen) formuleer je een vraag ...
Verder Lezen
De top tien is...

De top tien is…

Doel van deze werkvorm is om de gegeven theorie te verwerken in een top tien van belangrijke punten. Dat kunnen ...
Verder Lezen
Mindmap

Mindmap

Een mindmap is niet alleen een snelle en eenvoudige methode om aan het begin van een schrijf- of redeneerproces op ...
Verder Lezen
Samen theorie bestuderen, vele handen maken licht werk.

Samen theorie bestuderen, vele handen maken licht werk.

Deze werkvorm is geschikt om theorie door studenten te laten verwerken tijdens de les. Het kan in de plaats van ...
Verder Lezen
Pecha Kucha

Pecha Kucha

Studenten krijgen de opdracht een Pecha Kucha te maken over een bepaald onderwerp. Een Pecha Kucha is een presentatievorm waarbij ...
Verder Lezen
Wiki pagina

Wiki pagina

De studenten krijgen de opdracht een wiki-pagina over een bepaald onderwerp te schrijven. Hiervoor mogen zij alle informatie die zij ...
Verder Lezen
Elevator pitch

Elevator pitch

De studenten krijgen de opdracht om een presentatie van een minuut voor te bereiden over een bepaald onderwerp; een zogenaamde ...
Verder Lezen
Team-based Learning

Team-based Learning

Studenten bereiden zich voor op de les en worden aan het begin van de les overhoord op hun kennis (eerst ...
Verder Lezen
Kennisclips

Kennisclips

Een kennisclip is een korte video die op zichzelf staat en een afgebakend (deel)onderwerp behandelt. De video is te gebruiken ...
Verder Lezen

Dit zorgt voor een diepere verwerking van de stof en het verkrijgen van begrip en inzicht. Je kunt dit met allerlei activerende vormen doen, denk aan casusopdrachten, discussies, analyses, beroepsproducten. Jouw directe procesbegeleiding speelt hier een grote rol.

Twee voor twaalf

Twee voor twaalf

Voorbereiding:  Studenten bestuderen theorie en bekijken een video of kennisclips Maak twaalf vragen die door bestudering van de stof of ...
Verder Lezen
Tips voor oplossingen

Tips voor oplossingen

Voorbereiding: De start van deze werkvorm zijn de lesdoelen. Aan de hand van de lesdoelen (onderwerpen) formuleer je een vraag ...
Verder Lezen
De top tien is...

De top tien is…

Doel van deze werkvorm is om de gegeven theorie te verwerken in een top tien van belangrijke punten. Dat kunnen ...
Verder Lezen
Leergesprek in de ' virtual classroom'

Leergesprek in de ‘ virtual classroom’

In de 'virtual classroom'  is het ook mogelijk om het leergesprek te voeren. Gebruik hiervoor de chatfunctie. De voorbereiding kan ...
Verder Lezen
Rampenplan

Rampenplan

Aan de hand van een probleem of een doel stellen studenten in groepjes rampenplannen voor een bepaald scenario samen. Studenten ...
Verder Lezen
Posterparade

Posterparade

Studenten presenteren de bevindingen van hun (literatuur)onderzoek op een poster en geven er een mondelinge toelichting bij. Geef studenten de ...
Verder Lezen
Persconferentie

Persconferentie

Studenten presenteren met een groep een paper in de vorm van een persconferentie en beantwoorden kritische vragen die een andere ...
Verder Lezen
Infographic

Infographic

De studenten krijgen de opdracht om een infographic te maken van de informatie die ze hebben gekregen. Hierbij moeten zij ...
Verder Lezen
De student als docent

De student als docent

In deze werkvorm is het de bedoeling dat de studenten de rol van de docent overnemen. De student krijgt de ...
Verder Lezen
Vissenkom

Vissenkom

Bij deze werkvorm zit een kleine groep leerlingen (4-6) in het midden van het lokaal (de vissenkom) en de rest ...
Verder Lezen

Onder formatief evalueren worden alle activiteiten verstaan die leerlingen en docent uitvoeren om de leeractiviteiten van leerlingen in kaart te brengen, te interpreteren en te gebruiken om betere beslissingen te maken over vervolgstappen. Het heeft dus als primair doel om leerlingen inzicht te geven in hun eigen leerproces en onderwijs op maat te geven. Toetsen én feedback zijn erg effectief voor het leren en uit diverse onderzoeken komt dan ook naar voren dat formatief evalueren het leren echt stimuleert.

Dit is een belangrijk onderdeel voor het leerproces en de zelfregulatie. Je creëert een mogelijkheid om feedback en feedforward te (laten)geven. Er zijn veel werkvormen om dit te doen, denk aan een quiz, deelopdracht, oefentoets, peerfeedback, zelf-test, casusopdracht of presentatie. Goede feedback en forward is gericht op het proces, de taak en zelfregulatie. Onderstaande werkvormen zijn gebaseerd op de vijf strategieën voor formatief evalueren van Dylan William.

Deze strategieën zijn:

  1. Het verduidelijken en delen van leerintenties en succescriteria
  2. Ontwerpen van effectieve klassendiscussie, activiteiten en taken die bewijs van leren opleveren
  3. Feedback geven die het leren vooruit beweegt
  4. Leerlingen activeren als bron van instructie voor elkaar
  5. Leerlingen activeren om eigenaar te worden van hun eigen leren
(Live) Quiz

(Live) Quiz

Deze werkvorm behoort tot de tweede categorie: ontwerpen van effectieve klassendiscussie, activiteiten en taken die bewijs van leren opleveren. Live ...
Verder Lezen
Ambassadeur

Ambassadeur

Deze werkvorm behoort tot de vijfde categorie: studenten activeren om eigenaar te worden van hun eigen leren. Deze werkvorm leent ...
Verder Lezen
Foutenclassificatie

Foutenclassificatie

Deze werkvorm behoort tot de vierde categerie: studenten activeren als bron van instructie voor elkaar. Deze werkvorm is erg geschikt ...
Verder Lezen
Drie vragen

Drie vragen

Deze werkvorm behoort tot de derde categorie: feedback geven die het leren vooruit beweegt. Formatief toetsen bestaat bij het geven ...
Verder Lezen
Polls

Polls

Deze werkvorm behoort tot de tweede categorie: ontwerpen van effectieve klassendiscussie, activiteiten en taken die bewijs van leren opleveren. In ...
Verder Lezen
Op volgorde leggen

Op volgorde leggen

Deze werkvorm behoort tot de eerste categorie waarin de docent met de studenten vaststelt wat de einddoelen voor de periode ...
Verder Lezen
One minute paper

One minute paper

Tijdens de overdracht van informatie wordt een minuut ingelast voor de studenten om aantekening te maken of zaken op te ...
Verder Lezen
Peer Feedback

Peer Feedback

Peer Feedback is het laten beoordelen van studenten door studenten. Het laten nakijken van werk kan door studenten elkaar feedback ...
Verder Lezen