Stap 1

Stap 1: Bepaal de inhoudelijke doelen per week


Nog belangrijker bij een online module dan bij reguliere module:

Blijf bij de essentie, breng focus aan en zet structuur, duidelijkheid en daarmee rust voorop.

Vermijd de valkuil om je geplande fysieke onderwijs 1-op-1 te vertalen naar online onderwijs. Denk opnieuw na over constructive alignment van de leeruitkomsten, de toets(en) en de leeractiviteiten.

Aan de slag

De leeruitkomsten

Bekijk je leeruitkomsten en selecteer de belangrijkste, meest overkoepelende leeruitkomsten. Als het goed is leiden alle overige leeruitkomsten, lesdoelen, opdrachten, voorbereidingen en zelfstudiedoelen uiteindelijk tot deze leeruitkomsten. Dit is de essentie van de module. Controleer of dit inderdaad het geval is.

Als dit niet het geval is dan kun je dit rechttrekken bij het bepalen van de inhoudelijke doelen per week hieronder.

De toets

Je hoeft alleen de meest essentiele leeruitkomsten summatief te toetsen. Door je te focussen op de essentie kun je makkelijker een passende toetsvorm bedenken en is de toets op het hoogste niveau. Bovendien maak je het jezelf makkelijker als je een minimaal aantal leeruitkomsten hoeft te toetsen en niet ‘vastzit’ aan het toetsen van lagere orde leeruitkomsten. Vaak is een integraal beroepsproduct, paper, casus of assessment dan voldoende. Kijk voor tips over toetsvormen en voorbeelden op score.hva.nl

Inhoudelijke doelen per week

Bepaal nu een aantal inhoudelijke doelen per week. Dit kan een combinatie zijn van je voormalige lesdoelen en doelen van andere leeractiviteiten. Deze stap is essentieel en vergt flink wat denkwerk. Onthou dat dit de basis is van de online module. Als dit staat kun je straks in de volgende stap gemakkelijk passende vormen gaan kiezen. Aanbeveling: Doe meer met minder: selecteer alleen de aller- allerbelangrijkste vaardigheden en concepten.

Gebruik het moduleschema om je inhoudelijke doelen weer te geven.

Ben je klaar? Controleer nogmaals of er een logische opbouw in de weken zit naar de essentiële leeruitkomsten toe. En controleer nogmaals of de weekdoelen focussen op de belangrijkste vaardigheden en concepten.

Ga verder naar stap 2 om didactische doelen en vormen te koppelen aan de inhoud.