Stap 2

Stap 2: Bepaal de didactische doelen en online werkvormen


Didactische doelen en werkvormen koppelen

In deze stap ga je online werkvormen koppelen aan de inhoud die je bij stap 1 geformuleerd hebt. We maken daarbij gebruik van vier didactische doelen die ervoor zorgen dat de stof beklijft voor de lange termijn.

  1. Voorkennis activeren: Dit is een cruciale stap voor het aanleren van nieuwe stof. Je kunt dit doen in huiswerkopdrachten maar ook aan het eind van een virtuele les om nieuwe stof te introduceren.
  2. Stof bestuderen: Studenten kunnen literatuur lezen en kennisclips bekijken. We raden aan om dit zo activerend mogelijk aan te bieden. Bijvoorbeeld door studenten zelf informatie te laten opzoeken op basis van zelf geformuleerde studiedoelen. Voor de docent is het monitoren van de individuele voortgang hierbij belangrijk.
  3. Verwerken: Voor begrip en inzicht is een diepere verwerking van de stof nodig. Je kunt dit met allerlei activerende vormen doen, denk aan casusopdrachten, discussies, analyses, beroepsproducten. Jouw directe procesbegeleiding speelt hier een grote rol.
  4. Formatieve evaluatie: Dit is een belangrijk onderdeel voor het leerproces en de zelfregulatie. Je creëert een mogelijkheid om feedback en feedforward te (laten) geven. Er zijn veel werkvormen om dit te doen, denk aan een quiz, deelopdracht, oefentoets, peerfeedback, zelf-test, casusopdracht of presentatie. Goede feedback en forward is gericht op het proces, de taak en zelfregulatie.

Per didactisch doel hebben we online werkvormen verzameld die je op weg kunnen helpen. Klik op de link hieronder. Geef gerust een eigen draai aan de voorbeelden.

Online werkvormen

Vul het moduleschema verder in. Geef in de laatste kolommen aan wat de rol van de docent en student is bij de werkvormen. Dit helpt bij het verwachtingsmanagement.

Moduleschema ingevuld? Je bent nu klaar om jouw Brightspace pagina in te richten onder stap 3!