Er zijn verschillende vormen om te brainstormen over een nieuw onderwerp. Hieronder staan twee voorbeelden. Een belangrijke spelregel bij brainstormen is dat geen enkel antwoord fout is. Stimuleer studenten om out-of-the-box te denken.

  • Voor aanvang van de les wordt het onderwerp van de les gedeeld in de “Chat” venster van Virtual Classroom. De studenten worden gevraagd het eerste begrip dat in hen opkomt als reactie op te schrijven onder het bericht van de docent. Zodra de les begint is het aan de docent om verschillende woorden uit de gegeven reacties te halen en deze met de klas te bespreken. Wat betekent dit begrip en wat heeft deze te maken met het onderwerp? Wissel hierbij af tussen zeer belangrijke begrippen en minder belangrijke begrippen. Op deze manier leren de studenten een goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaak te maken.
  • Deel een afbeelding, tekening of probleemomschrijving die te maken heeft met het nieuwe onderwerp. Dit kan voorafgaand aan de les of in de Vitual Classroom. Stel studenten de vraag: ‘Wat zou hier aan de hand kunnen zijn?’ of ‘Wat zou dit kunnen betekenen?’. Laat studenten antwoorden formuleren in het ‘Chat’ venster. Bespreek de antwoorden met de studenten. Formuleer vervolgens samen met de studenten leerdoelen voor de zelfstudie over dit onderwerp.

Online tools

Chat in Virtual Classroom