COIL/Virtual Exchange2021-06-02T13:23:47+02:00

Virtueel Internationaal Samenwerken (COIL)

De HvA biedt studenten de mogelijkheid internationale en interculturele kennis en vaardigheden te ontwikkelen d.m.v. samenwerking met onze internationale partners. Wat dat precies inhoudt, hoe zo’n project eruit ziet, waar je begint en welke ondersteuning de HvA biest, lees je op deze pagina’s.

Wat is COIL?
Voorbeelden
Partners
Training
Resources
Contact
FAQ

Wat is COIL?

Collaborative Online International Learning (COIL) verbindt studenten en docenten in verschillende landen voor samenwerkingsprojecten en discussies als onderdeel van hun curriculum of modules.

Lees meer

Hoe ziet een COIL project eruit?

Een internationale samenwerking kan alleen tot stand komen met een internationale partner. Elk COIL project begint daarom met het vinden van de juiste match. Samen met je buitenlandse college ontwikkel je een project, bestaande uit gezamenlijke leerdoelen, opdrachten en (deels) beoordeling. De HvA biedt workshops om docenten en hun partners hierin te ondersteunen. (Zie ook: ”Training”)

Lees meer

Hoe vind je een partner?

Een internationale samenwerking begint, uiteraard, met een internationale partner. Hoe dit proces in zijn werk gaat en hoe de HvA je hierbij kan helpen zie je hiernaast.

Lees meer

Training: COIL Project Ontwerp

De HvA biedt verschillende mogelijkheden om je project idee uit te werken:

1)Introduction to COIL: kennismaking met waarom, wat en hoe van virtuele international samenwerking.

2)COIL Design workshops: tijdens een serie van 3 of 4 trainingen, die je samen met je international partner volgt, wordt je begeleid in het ontwikkelen van je idee tot een uitvoerbaar project. Alle fases van het ontwerp passeren de revue: van leerdoelen en icebreaker tot aan het assessment en de reflectie.
COIL Design wordt elk blok aangeboden.

3)COIL coaching: jij en je partner worden door de COIL coordinator of een onderwijskundige begeleid d.m.v. coachingsgesprekken.

Resources

Hier kun je enkele hulpmiddelen en voorbeelden vinden om te gebruiken in je eigen COIL project.

Tijdens de COIL Ontwerp Training worden ideeën, voorbeelden en hulpmiddelen gegeven voor alle verschillende fases van het project en voor de verschillende onderdelen: van icebreaker tot reflectie.

Lees meer

Contact

Eva Haug
e.m.haug@hva.nl

0031(0)621158462

Onderwijskundig Adviseur Internationaliseren van het Curriculum en COIL/VIS

Fraijlemaborg 08.00

FAQ

Hoe ziet een COIL project eruit?2021-05-28T11:33:33+02:00

Een COIL project kan op vele manieren worden vorm gegeven. De meest voorkomende kenmerken zijn: icebreaker, gezamenlijke opdracht en reflectie opdracht.

Is COIL een platform?2021-05-28T11:34:15+02:00

Nee, om een COIL project uit te voeren, heb je technologie nodig: internet verbinding en tools voor samenwerking. Je bent vrij om de tools of platformen te kiezen die je studenten het beste in staat stellen samen te werken. De verschillende mogelijkheden worden tijdens de COIL Design workshop besproken.

Moet je heel technisch zijn om een COIL te ontwikkelen?2021-05-28T11:39:06+02:00

Nee, enige bekendheid met veel voorkomende technologie, zoals Teams, Zoom, Google, is handig, maar een COIL project draait om een didactisch ontwerp.

Is een COIL project altijd in het Engels?2021-05-28T11:39:36+02:00

Nee. Engels is vaak de taal die gebruikt wordt in COIL projecten maar de keuze voor de taal wordt gemaakt door de docenten. Met een Belgische partner zou Nederlands de voertaal kunnen zijn. Ook zien we Spaans gesproken projecten

Moet je in het Engels lesgeven om een COIL in te bedden?2021-05-28T11:40:08+02:00

Nee. De voertaal van het project is vaak Engels, maar de voertaal van je module hoeft niet te worden aangepast.

Hoe vind ik een partner?2021-05-28T11:40:41+02:00

De COIL coordinator kan je helpen een partner te vinden. Op deze pagina’s vind je meer informatie over het maken van een COIL profiel en de mogelijkheden voor matching.

Ik heb al een partner. Kan ik met met mijn bestaande partner een COIL ontwikkelen?2021-05-28T11:41:17+02:00

Ja. Als j al een partner hebt, kunnen jullie samen deelnemen aan COIL Design workshops of advies vragen aan de COIL coordinator.

Ik heb al een internationale samenwerking in mijn module. Wanneer mag je het een COIL noemen?2021-05-28T11:41:48+02:00

We noemen virtuele international samenwerking COIL wanneer er leeruitkomsten aan verbonden zijn, de focus ligt op samenwerking tussen studenten en er een reflectie opdracht is.

Hoe lang duurt een COIL project?2021-06-02T13:12:12+02:00

Een COIL project duurt meestal tussen 4 en 12 weken.

Is een COIL project altijd tijdens of in plaats van je eigen lestijd en/of module?2021-06-02T13:13:12+02:00

COIL projecten vinden grotendeels buiten je contacttijd om. Je kan tijdens je les studenten inhoudelijk begeleiden of helpen met het proces van samenwerken. Wanneer mogelijk kan er synchroon contact zijn met de internationale partner, bijvoorbeeld met een virtueel gastcollege of een gezamenlijk lesmoment. Het merendeel van de communicatie van de studenten vindt plaats in de COIL teams en wordt door de studenten zelf georganiseerd.

Hoeveel tijd kost het om een COIL project te ontwikkelen?2021-06-02T13:14:50+02:00

Afhankelijk van je ervaring met internationaal samenwerken, het inzetten van technologie in je module en de samenwerkingsopdracht, moet je rekening houden met +/- 20 uur voorbereidingstijd.

Hoeveel studiepunten moet een COIL project zijn?2021-05-28T11:44:06+02:00

Het aantal studiepunten wordt door jou en je partner bepaald. Het COIL project is minimaal 1 ects.

Hoe toets je een COIL project?2021-05-28T11:44:37+02:00

Een COIL project wordt idealiter door jou en je internationale partner samen getoetst, maar jouw studenten worden alleen door jou beoordeeld. Het onderwerp toetsing wordt behandeld tijdens de COIL Design workshops.

Ga naar de bovenkant