FeedbackFruits is een tool die kan worden gebruikt binnen Brightspace. FeedbackFruits bestaat uit meerdere tools en een van die tools is Comprehension om specifieke lees- en kijkvragen mee te geven bij studiemateriaal.

Wat is Comprehension?

In een comprehension kun je samen met je studenten teksten online analyseren. Studenten (en docent) werken samen in hetzelfde document. Zowel studenten als docenten kunnen stukken tekst selecteren en er direct een vraag over stellen of een discussie opstarten. Teksten worden hierdoor beter gelezen en discussies gaan sneller de diepte in dan wanneer een losstaand discussieforum gebruikt wordt.

Didactische meerwaarde

Door de inzet van online tools voor tekst-analyse worden studenten geholpen bij het analyseren van literatuur. Doordat studenten samen aan tekst-analyses werken, is er meer tijd over voor verdieping tijdens colleges.

Daarnaast worden studenten actiever betrokken bij de les. Dit verhoogt hun motivatie. Tenslotte heb je als docent meer zicht op het lees- en leerproces van studenten.

Aan de slag

  1. Deze tool is te benaderen vanuit Brightspace in je course, onder Content, Existing Activities.
  2. Neem contact op met je adviseur voor het configureren van deze tool in Brightspace.