De studenten maken voordat het onderwerp wordt behandeld een toets. Deze toets bestaat uit vragen die betrekking hebben op inhoud welke zij nog niet uitgelegd hebben gekregen. De toets kan bestaan uit één of twee inzichtvragen of uit enkele meerkeuzevragen. Maak de toets niet te moeilijk en verzeker de studenten dat deze toets niet meetelt. Geef de studenten enkele minuten voor het beantwoorden van de vragen. Zodra deze tijd verstreken is mogen de studenten in tweetallen hun antwoorden vergelijken. Belangrijk is dat de studenten hierbij bespreken waarom zij voor dit antwoord hebben gekozen. Na het overlegmoment deelt de docent de juiste antwoorden op de vragen. Iedere student deelt vervolgens hoeveel vragen zij goed hadden. Geef als docent de studenten die een antwoord juist hadden de kans om klassikaal uit te leggen waarom zij voor dit antwoord hadden gekozen. Formuleer tot slot samen met de studenten leerdoelen over dit onderwerp voor de zelfstudie. Wat gaan studenten nu zelfstandig onderzoeken?

Online tool

Online toets: MS Forms of Brightspace Quiz

Uitwisselen in tweetallen: MS Teams chat

Delen en bespreken juiste antwoorden: Virtual Classroom Brightspace (online les)