Maak een aantal ‘kamers’ aan in MS Teams. Plaats in de meeting notes of op het online whiteboard een open opdracht, thema of vraag waar studenten over kunnen discussiëren. Bijvoorbeeld: “schrijf eigenschappen op van …” of “geef voor- en nadelen van …”. Laat studenten in subgroepjes de kamers betreden. De studenten kunnen in hun kamer 10 minuten over de opdracht discussiëren. Je kunt ervoor kiezen:

  1. Ze hiervan verslag te laten doen waarop de volgende groep kan voorbouwen (een beetje zoals in het Wereld café; vergeet dan niet een notulist aan te wijzen).
  2. Ze hier een individuele rapportage over te laten bijhouden.

Na 10 minuten verhuizen ze naar een andere kamer, met een andere vraag.

Ingewikkeld in deze werkvorm is de logistiek. Je kunt met studenten een vergaderschema met links delen, of je neemt in iedere kamer de link naar de volgende kamer op. Wijs per groepje een tijdbewaker aan: deze zet de timer op zijn mobiele telefoon op 10 minuten.

Je kunt het nog wilder maken, door de groepjes niet stabiel te houden. Iedereen kiest bijvoorbeeld random de volgende kamer.

Als je dit allemaal te ingewikkeld vindt, kun je het ook omdraaien: iedereen blijft de hele tijd in dezelfde kamer, maar moet iedere 10 minuten een nieuwe opdracht doen. En als je voor variant 1 kiest, kun je die opdracht plaatsen in een gezamenlijk document (in MS Teams of OneDrive) waar alle groepjes in werken, zoals beschreven in voorbeeld Verken & verdiep. En als je kiest voor variant 2, kun je misschien iets doen met een teacher-controlled powerpoint die in meerdere teams zichtbaar is.