Digitaal toetsen

Het integreren van digitaal toetsen in je onderwijs is één van de manieren om je onderwijs te versterken. Je kunt met digitaal toetsen zowel de kwaliteit van je toetsen verbeteren als effectiever en efficiënter gaan werken.

Er zijn verschillende soorten (toets)software beschikbaar voor digitaal toetsen. Binnen de HvA worden de toetsapplicaties TestVision Online, SOWISO en Maple TA centraal aangeboden en beheerd.

Digitale toetsing heeft meerwaarde voor student en docent. Digitale toetsing sluit goed aan bij de belevingswereld van studenten. Uit evaluaties blijkt dat zij liever typen dan schrijven en een grotere variatie in vraagtypen waarderen. Ook blijkt uit een literatuuronderzoek dat digitale toetsing positieve effecten kan hebben op de toetskwaliteit wanneer dit correct wordt ingezet. Zowel summatieve als formatieve toetsen kunnen online worden afgenomen. Docenten van Hogeschool van Amsterdam hebben binnen de toetstool TestVision overzicht over toetsvragen en afgenomen toetsen, waardoor zij de kwaliteit van de toetsen gestructureerd kunnen verbeteren.

  • Altijd en overal toegang tot uw toetsvragen en -resultaten
  • Automatisch nakijken (scoren) van gesloten vragen
  • Online beoordelen van open vragen en beter leesbare antwoorden
  • Toetsen die de praktijk beter benaderen door toevoegen van beeld en geluid
  • Automatisch toetsen samenstellen vanuit een itembank
  • Uitgebreide analysemogelijkheden op toets- en vraagniveau
  • Directe feedback aan student over resultaat

Zalen

De HvA maakt gebruik van digitale toetszalen met een totale capaciteit van 880 personen. De zalen worden gebruikt door HvA, UvA en AMC. In de zalen kunnen ook schriftelijke toetsen worden afgenomen.

  • In de zalen IWO-rood en IWO-blauw wordt plaats geboden aan 2x 300 personen.
  • Ook in de zaal REC M3.01 op de Roeterseilandcampus (UvA) worden HvA-toetsen afgenomen. Deze zaal biedt ruimte aan 150 personen.
  • Op de Fraijlemaborg zijn vier kleine digitoetszalen beschikbaar op de begane grond. De zalen bieden in totaal ruimte aan 130 personen. Zij hebben de ruimtenummers: FMB.016 (31 personen), FMB.026 (33 personen), FMB.034 (33 personen) en FMB.040 (33 personen).

Apparatuur

De computers die speciaal voor het digitaal toetsen zijn ingericht hebben een muis en toetsenbord. Alle computers bevinden zich op losstaande tafels en de beeldschermen zijn voorzien van folie ter preventie van afkijken. Naast de standaardprogramma’s van een normale werkplek zijn er op de computers programma’s geïnstalleerd die speciaal gebruikt kunnen worden bij het digitaal toetsen.

Alle computers zijn verbonden met een beveiligd, bedraad netwerk. Er is geen wifi in de IWO-zalen. Vanuit de beheerderscomputer kunnen de toetscomputers centraal worden aangestuurd. Zo kunnen toetsen van afstand worden geactiveerd en afgesloten.

De toetszalen zijn niet identiek. Vraag naar de verschillen bij de contactpersoon Digitaal Toetsen.

Toetsapplicaties worden ingezet om formatieve en summatieve toetsen te ontwikkelen, af te nemen, na te kijken, te analyseren en te beheren/archiveren. De toetsafname voor studenten vindt plaats in een beveiligde afnameomgeving. Toetsstatistieken die in een toetsapplicatie kunnen worden opgevraagd, zijn input voor het bepalen van toetsvraagkwaliteit en cesuurbepaling.

Er zijn verschillende toetsapplicaties beschikbaar waarmee je summatieve en formatieve toetsen kunt maken. Bekijk onze toolgids voor meer informatie.

Wil je meer weten over welke toetsvorm het beste aansluit op je onderwijs? Of hoe je een goede toets(vraag) ontwerpt, deze construeert en afneemt en tot een beoordeling van een toets en de analyse komt? Neem gerust contact met ons op via edulab.fbe@hva.nl

Digitale toets ontwikkelen

Digitale toets afnemen