Toetsapplicaties worden ingezet om toetsvragen te beheren, formatieve en summatieve toetsen te ontwikkelen, af te nemen, na te kijken, te analyseren en te archiveren. Een summatieve toetsafname dient plaats te vinden in een beveiligde afnameomgeving, om de betrouwbaarheid van het toetsresultaat te waarborgen*. Formatieve toetsen kunnen, mits zo ingesteld, plaats- en tijdonafhankelijk worden afgenomen. Een toetsapplicatie levert ook toetsstatistieken die input leveren voor het bepalen van toets- en vraagkwaliteit en cesuurbepaling.

Er zijn verschillende toetsapplicaties beschikbaar waarmee je summatieve en formatieve toetsen kunt maken. Bekijk onze toolgids voor meer informatie.

Wil je meer weten over welke toetsvorm het beste aansluit op je onderwijs? Of hoe je een goede toets(vraag) ontwerpt, deze construeert en afneemt en tot een beoordeling van een toets en de analyse komt? Neem gerust contact met ons op via edulab.fbe@hva.nl

* Als gevolg van de maatregelen rondom de coronacrisis is toetsafname in een beveiligde afnameomgeving zoals in de digitale toetszalen of op een andere HvA-locatie nu niet mogelijk. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw toets of alternatieve toetsvorm? Zie ook: Toetsen in tijden van corona of neem contact op met edulab.fbe@hva.nl. *