Digitaal toetsen heeft meerwaarde voor student en docent. Het sluit goed aan bij de belevingswereld van studenten en uit evaluaties blijkt dat zij liever typen dan schrijven en een grotere variatie in vraagtypen waarderen. Ook blijkt uit een literatuuronderzoek dat digitale toetsing positieve effecten kan hebben op de toetskwaliteit wanneer dit correct wordt ingezet. Zowel summatieve als formatieve toetsen kunnen online worden afgenomen. Formatieve toetsen kunnen desgewenst tijd- en plaatsonafhankelijk plaatsvinden. Deze winnen aan nut als de student er flexibel over kan beschikken.

Een toetsapplicatie biedt docenten een veilige omgeving om toetsvragen te ontwikkelen, toetsen samen te stellen en het vier-ogen proces in te richten en te borgen. Ook kan door middel van geautomatiseerde toetsanalyses de kwaliteit van de toetsvragen gestructureerd verbeterd worden.

Voordelen van digitaal toetsen

 • Altijd en overal toegang tot uw toetsvragen, toetsen en toetsresultaten
 • Workflow in te richten voor het borgen van het vier-ogen principe bij het ontwikkelen van toetsvragen.
 • Toetsvragen kunnen worden voorzien van zogenaamde tags of kenmerken, bijvoorbeeld het kennisniveau van de toetsvraag: Taxonomie van Bloom – Toepassen
 • Aan de hand van een toetsmatrijs toetsen genereren vanuit een itembank
 • Automatisch nakijken (scoren) van gesloten vragen
 • Online beoordelen van open vragen en beter leesbare antwoorden
 • Betrouwbaarder beoordelen van open vragen: horizontale beoordeling mogelijk en anoniem nakijken
 • Toetsen die de praktijk beter benaderen door het toevoegen van beeld en geluid of combineren met andere applicaties zoals SPSS, Tableau, Excel etc.
 • Uitgebreide analysemogelijkheden op toets- en vraagniveau
 • Feedback aan student over resultaat
 • Automatische archieffunctie