Het verzorgen van onderwijs is altijd in beweging en zeker in deze tijd vraagt dat om nieuwe vaardigheden en kennis. Op afstand, in de klas, of in hybride situaties, gezamenlijk of individueel, live of via video, nieuwe vormen van onderwijs vragen nieuwe inzichten om deze te optimaliseren. Neem een kijkje bij onze richtlijnen, handreikingen en aanwijzingen voor het ontwikkelen, inrichten en begeleiden van onderwijs met de digitale leeromgeving.

Wil je concreet aan de slag met je eigen onderwijs?

Wij helpen je met:

  • Het online activeren en begeleiden van leerlingen en studenten, samenwerken, toetsen, tentamineren en feedback geven.
  • Het systematisch ontwikkelen van goed online onderwijs. Hoe richt je een online leeromgeving in en hoe ontwerp en ontwikkel je passend lesmateriaal?
  • Tips over activerende werkvormen, zoals video’s met vragen, online feedbackmethodes, zelftesten en reflectieopdrachten