In deze werkvorm is het de bedoeling dat de studenten de rol van de docent overnemen. De student krijgt de opdracht om een les voor te bereiden inclusief opening, uitleg, verwerkingsopdracht en afsluiting. De docent verdeeld verschillende onderwerpen over verschillende groepjes, duo’s of individuele studenten. Het is aan deze student(en) om een les rondom dit onderwerp op te stellen. De les mag natuurlijk een stuk korter zijn dan de reguliere lessen die de studenten krijgen. Doorgaans is het verstandig om de studenten een “les” te laten verzorgen van 20 tot 30 minuten. In deze les moet een duidelijke start en afsluiting zitten. Daarnaast moet er een stukje uitleg verzorgd worden en een verwerkingsopdracht welke door alle studenten gemaakt kan worden. De studenten kunnen de les geven in Virtual Classroom. Zodra de les is afgelopen is het waardevol om de door de student(en) verzorgde les met de gehele groep te evalueren. Wat vonden de overige studenten van de les? Wat hebben zij opgestoken van de les? Wat vonden zij van de medestudent als docent? Welke tips kunnen zij de medestudent geven?