Studenten presenteren met een groep een paper in de vorm van een persconferentie en beantwoorden kritische vragen die een andere groep hen op journalistieke wijze voorlegt.

Laat studenten, nadat ze in groepjes een paper hebben geschreven of aan een project hebben gewerkt, hierover een zakelijk persbericht opstellen en dit naar iedere student uit de cursusgroep sturen. Geef de groepen de opdracht hun paper/rapportage aan een referent (peer-groep) te sturen. Laat de referenten de paper/rapportage kritisch lezen en er journalistieke, kritische vragen over opstellen. Organiseer welke groep wanneer een persconferentie houdt over zijn paper en welke groep refereert. Tijdens de persconferentie, waarbij alle studenten aanwezig zijn, presenteert de papergroep eerst hun paper. Vervolgens stellen de referentiegroepen hun kritische vragen.

Alternatief: Een andere vorm is om de stijl van de verdediging van een proefschri& te gebruiken, waarbij een groep studenten een wetenschappelijk artikel verdedigt en een andere groep kritische vragen stelt over de gekozen methodes, de resultaten en de conclusies.

Hoe online? Lerenden schrijven een persbericht over hun paper of videoproductie. Referenten lezen het paper kritisch. Via een synchrone online omgeving presenteren zij het paper en stellen de anderen vragen. Je kunt dit ook via bloggen en reageren vormgeven. Maar dan lijkt het niet meer echt op een persconferentie.