Studenten presenteren de bevindingen van hun (literatuur)onderzoek op een poster en geven er een mondelinge toelichting bij.

Geef studenten de opdracht in groepen een eigen poster te ontwerpen, waarop ze de voornaamste of meest interessante uitkomsten presenteren. Bespreek tijdens een college een aantal voorbeelden van posters die gebruikt zijn bij conferenties, op basis hiervan kunnen ze hun ontwerp eventueel nog aanpassen/aanscherpen. In een volgend werkcollege hangt iedere onderzoeksgroep zijn poster ruim verspreid door de zaal aan een van de wanden. Organiseer vier rondes, waarin steeds tenminste één groepslid bij de eigen poster blij” staan en de anderen naar
eigen keuze bij de poster van een andere groep gaan staan. Nodig het publiek uit vragen te stellen over de poster en het onderzoek. Loop zelf ook langs de posters en stel vragen. Rond de posterpresentaties af door te wijzen op interessante onderwerpen of op de posters die er qua vormgeving, opzet uitspringen. Geef een samenvattend oordeel over alle posters. Het kan interessant zijn om experts uit het werkveld of collega’s uit te nodigen te re&ecteren op de posters.

Voorbeeld: De posterparade wordt bij verschillende masters gebruikt, vaak als feestelijke afsluiting van een cursus. Posters kunnen gebruikt worden om een projectvoorstel of een (literatuur)onderzoek te presenteren. Studenten worden extra betrokken als zij de posters van hun medestudenten ook mogen beoordelen (op basis van vastgestelde criteria). De studenten kiezen zo samen met docenten de beste poster, die met een prijs beloond wordt.

Hoe online? Met behulp van verschillende tools kun je een online poster maken. Deze kunnen worden gedeeld via de digitale leeromgeving. Binnen een synchrone online sessie kan e.e.a. worden toegelicht en besproken. Een alternatief is het maken van een screencast van de posterpresentatie, met asynchrone online discussie binnen de digitale leeromgeving.