Aan de hand van een probleem of een doel stellen studenten in groepjes rampenplannen voor een bepaald scenario samen. Studenten en de docent geven feedback op de uitkomsten.

De docent presenteert een probleem dat opgelost of een doel dat bereikt moet worden. De studenten stellen in groepjes een rampenplan samen. Dit dient zoveel mogelijk noodlottige en contraproductieve handelingen
en maatregelen te bevatten. De rampenplannen worden plenair uitgewisseld en besproken. De docent geeft feedback op de verzamelde don’ts en vult deze aan met valkuilen waar professionals in de praktijk nog vaak intuimelen of
dreigen in te tuimelen. De plenaire bijeenkomst wordt afgesloten met (het opstellen van) een gewenst handelingsverloop en de daarbij behorende to do-lijst.

Hoe online? Een probleem wordt via de digitale leeromgeving gepresenteerd. Lerenden schrijven samen aan een document. Digitale leeromgevingen hebben hier samenwerkingstools voor. Omgevingen als Office 365 maken dit ook mogelijk. Lerenden leveren het eindresultaat als instuuropdracht in. Tijdens een live online sessie geeft de docent feedback.