Activeren van de voorkennis2021-01-01T10:23:49+01:00

Wat je al weet, bepaalt wat en hoe snel je leert. Herhaal op een actieve wijze de voorkennis die de student nodig heeft om de nieuwe leerstof te begrijpen. Zo geef je meteen een kapstok om nieuwe leerstof te verbinden aan de eerder geleerde leerstof en richting te geven aan het verdere verloop van je les. Nieuwe informatie onthoud je immers beter wanneer ze kleeft aan voorkennis. Organiseer die nieuwe leerstof ook binnen een abstract, algemeen en omvattend kader.

Misconcepties

Tijdens de introductie op een onderwerp verwerkt de docent enkele misconcepties in zijn verhaal. Het is aan de studenten om te achterhalen wat de misconcepties in het verhaal van de docent zijn.

Mindmap

Je kunt een mindmap gebruiken om theorie te bestuderen en te verwerken.

In een context

Voor aanvang van de les zet de docent ter introductie van de les een opdracht klaar in Brightspace. In deze opdracht schetst de docent een bepaalde situatie.

De beginmeting

De studenten maken voordat het onderwerp wordt behandeld een toets. Deze toets bestaat uit vragen die betrekking hebben op inhoud welke zij nog niet uitgelegd hebben gekregen.

(Live) Quiz

Wil je inzicht krijgen in de onderwerpen waar nog extra aandacht aan geschonken moet worden in de les, houd dat een Live Quiz met je klas.

Ga naar de bovenkant