Breakout room werkvormen2021-01-01T10:26:49+01:00

Bij breakout rooms is er sprake van een gezamenlijke start, waarna de groep splitst in kleinere groepen. Deze werkvorm is handig om kleinschalige samenwerking en uitwisseling binnen grote groepen studenten te stimuleren. Er zijn ook variaties op de breakout room mogelijk zoals de verderop beschreven wereld café of kroegentocht.

Verken en verdiep

Gebruik deze werkvorm als je studenten aan de slag wil laten gaan voor een individuele opdracht die naderhand gezamenlijk besproken kan worden.

De kroegtocht

Laat studenten in subgroepjes breakout rooms betreden. De studenten kunnen in hun kamer 10 minuten over een opdracht discussiëren.

Wereld Café

Deze werkvorm is bruikbaar als je een groep van vijftien of meer studenten wil laten discussiëren over een aantal thema’s of casussen.

Peer Instruction

Tijdens de les krijgen de studenten minicolleges afgewisseld met peer-bespreking van conceptuele vragen die werken om misvattingen die studenten kunnen hebben op te wekken, te confronteren en op te lossen.

Ga naar de bovenkant