Leerstof verwerven2021-04-11T21:02:42+02:00

De student wordt krachtig gestimuleerd om zelf de benodigde kennis op te sporen en te verwerven vanuit de aanname dat die zelfstandig, actief verworven kennis veel beter beklijft en een adequate toepassing ervan in de praktijk daardoor waarschijnlijker wordt. De begeleiding van de docent is verreist want de student is nog leek op het vakgebied en ontbeert de voorkennis om effectief en efficiënt de juiste kennis op te sporen en op waarde en bruikbaarheid te beoordelen, en die kennis daarna effectief toe te passen bij een taak.

Peer Instruction

Tijdens de les krijgen de studenten minicolleges afgewisseld met peer-bespreking van conceptuele vragen die werken om misvattingen die studenten kunnen hebben op te wekken, te confronteren en op te lossen.

Mindmap

Je kunt een mindmap gebruiken om theorie te bestuderen en te verwerken.

Ga naar de bovenkant