Bij breakout rooms is er sprake van een gezamenlijke start, waarna de groep splitst in kleinere groepen. Deze werkvorm is handig om kleinschalige samenwerking en uitwisseling binnen grote groepen studenten te stimuleren. Er zijn ook variaties op de breakout room mogelijk zoals de verderop beschreven wereld café of kroegentocht. Klik hier voor een uitgebreide lijst met activerende werkvormen geschikt in breakout rooms.

Maak vooraf meerdere kamers aan. Dit kan in Teams door middel van kanalen of via Outlook door meerdere afspraken te plannen (instructie) of door gebruik te maken van de nieuwe Breakout rooms functie (instructie). In Brightspace – Virtual Classroom doe je dit door tijdens de sessie op het Breakout room icoon te klikken. Zorg dat de studenten toegang hebben tot het benodigde materiaal. In een Teams kanalen kan dat door de bestanden vooraf klaar te zetten, in de andere gevallen kan dat door een url te delen naar een OneDrive map met daarin de benodigde bestanden of instructies in Brightspace klaar te hebben staan. Doe dit ook voor de bestanden waarin gewerkt moet worden, deze kan naderhand gedeeld worden voor naslag.

Bij de start van de algemene sessie deel je de instructies eventueel vergezeld met extra’s zoals het bespreken van misconcepten of een inspirerend praatje. Daarna laat je studenten in groepen uiteen gaan. Belangrijk blijft dat het een realistische opdracht is. Vergeet niet om een eindtijd af te spreken en eventueel een woordvoerder voor de nabespreking aan te wijzen. Een aantal geschikte rollen bij samenwerkend leren zijn:

  • Voorzitter: zorgt er voor dat alles in de groep gaat zoals het zou moeten gaan
  • Secretaris: verwerkt resultaten uit de groep schriftelijk (bijvoorbeeld in verslagen)
  • Vragensteller: mag – als enige – vragen aan de docent stellen
  • Tijdbewaker: is verantwoordelijk voor het bewaken van de tijd
  • Informant: mag naar andere groepen gaan om overleg te hebben
  • Opzoeker: haalt en raadpleegt naslagwerken (bijvoorbeeld in de mediatheek)
  • Uitvoerder: voert opdrachten uit namens de groep
  • Presentator: presenteert groepsresultaten aan de rest van de klas
  • Checker: controleert of iedereen in de groep de opdrachten kan doen

Afhankelijk van jouw keuze komt de groep na een vastgesteld tijdstip weer bij elkaar of ronden zij in kleinere groepen de sessie af. Bij een nabespreking kan het opgeleverde werk besproken worden en vragen gesteld worden. Indien gewenst kan je aangeven dat je willekeurig beurten uitdeelt zodat iedereen een realistische kans heeft om te presenteren voor de volledige groep.

Een leuke mogelijkheid is om bij de start in overleg met studenten de thema’s van de verschillende kanalen te benoemen. In dat geval nummer je de kamers 1–10 en een tabel in de startsessie doet de rest. Indien gewenst kan je individuele studenten de ruimte geven om in een persoonlijke ruimte aan de slag te gaan, bijvoorbeeld om een achterstand in te halen of juist vooruit te werken.

De subgroepjes kunnen aan de slag gaan met een product, bijvoorbeeld een Powerpoint, Mindmap, Padlet, handleiding/instructie, elevator pitch, infographic (Canva) of een discussie over vooraf gegeven (of zelfbedachte) stellingen.