Digitale toets ontwikkelen

Digitaal toetsen

Bij het ontwikkelen van een digitale toets zijn de volgende punten van belang:

Het kost tijd

In de opbouwfase is het ontwerp van digitale toetsing tijdrovend. Zeker als de examinatoren gebruik willen maken van andersoortige vraagvormen, een uitgebreide itembank, multimedia of digitale feedback, zal dit meer ontwikkeltijd vragen. Door samenwerking met andere instellingen is tijdwinst te realiseren.

Heldere kennisstructuur is nodig

Het opzetten van een kwalitatief goede digitale itembank of feedback vereist een heldere kennisstructuur, die meerdere jaren mee kan gaan. Vooraf moet goed worden nagedacht over de opbouw van de kennis en de niveauindeling van de kennis. Dit vraagt om een eenduidige metadatering en selectiecodes van de items/feedback. Ook nadat de itembank is ontwikkeld vraagt het onderhouden en actualiseren van de itembank of digitale feedback de nodige aandacht.

Denk na over automatische feedback

In de situatie dat er automatische feedback wordt gegeven, moet grondig worden nagedacht over de aard en de inhoud van de feedback. Dit doet een beroep op de didactische expertise van examinatoren om verschillende soorten denkfouten te onderkennen en daarop feedback te geven, die studenten verder helpt.

Vereist vaardigheid

Digitaal ontwerpen van toetsen vereist van docenten vaardigheid in het omgaan met de gekozen toetsapplicatie en kennis van toetsitem ontwikkeling.

Aanpassing en oefening is nodig

Van de studenten vraagt het enige aanpassing en oefening om een digitaal tentamen af te nemen. Zij moeten over voldoende ict-kennis en –vaardigheid beschikken en het digitaal toetsen moet regelmatig “geoefend” worden. Voor toetsen waarbij de vaardigheid in beroepsapplicaties wordt getoetst is die voorbereiding in werkgroepen of practica gebeurd. Het heeft de voorkeur om studenten met formatieve toetsen te laten wennen aan een toetsapplicatie.

Ga voor meer informatie over de digitale toetscyclus naar de score website