Discussion Forum

In Brightspace kun je een Discussion Forum aanmaken. Het online discussieforum is een schriftelijke asynchrone communicatietool. Iemand start de discussie met een vraag of stelling, en anderen kunnen daarop reageren. Bijdragen aan het forum gebeuren schriftelijk en de deelnemers hoeven niet tegelijkertijd in het forum aanwezig te zijn. Dit heeft als voordelen dat forumdeelnemers zullen nadenken over de formulering van hun inbreng en dat zij daarvoor ook de tijd hebben. Dit verhoogt de kwaliteit van de bijdragen.

In Brightspace kun je een Discussion Forum aanmaken. Het online discussieforum is een schriftelijke asynchrone communicatietool. Iemand start de discussie met een vraag of stelling, en anderen kunnen daarop reageren. Bijdragen aan het forum gebeuren schriftelijk en de deelnemers hoeven niet tegelijkertijd in het forum aanwezig te zijn. Dit heeft als voordelen dat forumdeelnemers zullen nadenken over de formulering van hun inbreng en dat zij daarvoor ook de tijd hebben. Dit verhoogt de kwaliteit van de bijdragen.

Rol docent
Hoe gedraag je je als docent in een online discussie? Is het goed om juist actief mee te doen, of is wat meer terughoudendheid geboden? De ervaring leert dat voorzichtigheid is geboden. Als een docent zich in de discussie opstelt als de grote autoriteit, blijkt de discussie meteen dood te slaan. De drempel om nog iets bij te dragen wordt dan voor de studenten te hoog.

Aan de slag

In een literatuurstudie naar protocollen in online discussies vonden Zydney et al. (2012) een positief verband tussen het gebruiken van heldere protocollen en de kwaliteit van de discussie en kennisconstructie. Richtlijnen over wanneer studenten moeten bijdragen, hoe vaak en hoe lang die bijdragen moeten zijn helpen de studenten bij het voeren van de discussie. Wanneer je een Discussion Forum wilt inzetten kun je contact opnemen met je Blended Learning Consultant.