Edulab is een community binnen de faculteit Business en Economie (Hogeschool van Amsterdam). In Edulab wordt samengewerkt om het onderwijs te versterken en aan te passen aan het onderwijs van de toekomst. Adviseurs onderwijsvernieuwing en onderwijskundigen ondersteunen docenten zowel in het praktische gebruik van IT-tools, waarvan de meerwaarde voor het onderwijs al is vastgesteld door andere HvA-docenten, als bij het (her)ontwerpen van hun onderwijs naar een blended learning vorm. Hierbij wordt zoveel mogelijk evidence-informed gewerkt.

Agenda

Er zijn 12 bouwstenen geformuleerd voor effectieve didactiek. Hier vind je de beschrijving en hoe Brightspace en andere ICT tools daar een rol in kunnen spelen.