Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Padlet Training Intro

Teams meeting

Padlet is een gratis, online "virtuele wall” -tool waar gebruikers hun mening kunnen geven over onderwerpen van hun keuze. Het kan gezien worden als een prikbord of whiteboard waar docenten [...]

Padlet Training Intro

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY4MTdlMTYtMWY1MS00MzFhLWI1YWQtNzFhYzAwMTUzOTFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22cc8d041e-f049-472e-8cae-8b44be278b99%22%7d

Padlet is een gratis, online "virtuele wall” -tool waar gebruikers hun mening kunnen geven over onderwerpen van hun keuze. Het kan gezien worden als een prikbord of whiteboard waar docenten [...]

Padlet Training Intro

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNlOWRmMmItMDc5OS00NjMzLWJkODQtNGQyNGM1MDY2NmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22cc8d041e-f049-472e-8cae-8b44be278b99%22%7d

Padlet is een gratis, online "virtuele wall” -tool waar gebruikers hun mening kunnen geven over onderwerpen van hun keuze. Het kan gezien worden als een prikbord of whiteboard waar docenten [...]

Padlet training

Padlet is een gratis, online "virtuele wall” -tool waar gebruikers hun mening kunnen geven over onderwerpen van hun keuze. Het kan gezien worden als een prikbord of whiteboard waar docenten [...]

MS Teams

Ben je op zoek naar een tool waarmee je makkelijk online kunt vergaderen en samenwerken met collega’s, docenten en studenten van binnen én buiten de HvA? Gebruik dan Microsoft Teams. [...]

Padlet Training

Padlet is een gratis, online "virtuele wall” -tool waar gebruikers hun mening kunnen geven over onderwerpen van hun keuze. Het kan gezien worden als een prikbord of whiteboard waar docenten [...]

MS Teams

Ben je op zoek naar een tool waarmee je makkelijk online kunt vergaderen en samenwerken met collega’s, docenten en studenten van binnen én buiten de HvA? Gebruik dan Microsoft Teams. [...]

Ga naar de bovenkant