Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Workshop URKUND

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDIxOGIxNmItYTE0OS00N2MxLWJiZTItZTk5ODk5NDQ3M2Q1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22f864cf4d-0331-4751-b476-1d80e820b25e%22%7d

In deze workshop zie je hoe je de URKUND Plagiaatchecker kunt gebruiken in Brightspace, hoe je het rapport leest en hoe je eenvoudig een enkel document zelf kunt uploaden in URKUND buiten Brightspace om.   Let op: de workshop vindt plaats in Microsoft Teams!

Interactie in de virtual classroom

https://us02web.zoom.us/j/86748116401?pwd=NmJCYzlpR2k4OElWWUZxbmY0ajE0UT09

In deze workshop ga je met het volgende aan de slag: Kracht van structuur: structuur in een les kan bijdragen aan betrokkenheid van studenten. Ik bespreek enkele eenvoudige tips.  Mindset: klassikaal- en online lesgeven verschillen van elkaar. Online kennisoverdracht vraagt om een andere aanpak.  Gebruik van de PP: hoe maak je een PowerPointpresentatie ondersteunend aan […]

Ontwerp een online les

https://us02web.zoom.us/j/81252308402?pwd=KzFwRXVvekNIcEcyUlhpQ2pleDJ4Zz09

In deze workshops worden een aantal voorbeelden gegeven van hoe je een online les activerend kan opbouwen. Hierna gaan we samen een online les maken met behulp van een concrete casus. Trainer: Joanne Heidinga

Online motiveren en binden

https://us02web.zoom.us/j/86959429112?pwd=akFKUUE4YzVCeGNacCtKZyt1VDF2Zz09

In deze workshop gaan we aan de slag met motivatie en binding in een online leeromgeving. Hiervoor gebruiken we twee modellen als kapstok:  De zelfbeschikkingstheorie van Deci & Ryan (motivatie) Community of Inquiry van Garisson (binding)  We bespreken de modellen en hieraan koppelen we diverse werkvormen. Trainer: Joanne Heidinga

Interactie in de virtual classroom

https://us02web.zoom.us/j/81892059906?pwd=cHhlSlQ3eGxiT1lrMTJGVVEwbDdGUT09

In deze workshop ga je met het volgende aan de slag: Kracht van structuur: structuur in een les kan bijdragen aan betrokkenheid van studenten. Ik bespreek enkele eenvoudige tips. Mindset: klassikaal- en online lesgeven verschillen van elkaar. Online kennisoverdracht vraagt om een andere aanpak. Gebruik van de PP: hoe maak je een PowerPointpresentatie ondersteunend aan […]