Aanstaande Evenementen

Home/Evenementen/

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Padlet Training Intro

Teams meeting

Padlet is een gratis, online "virtuele wall” -tool waar gebruikers hun mening kunnen geven over onderwerpen van hun keuze. Het kan gezien worden als een prikbord of whiteboard waar docenten [...]

Padlet Training Intro

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY4MTdlMTYtMWY1MS00MzFhLWI1YWQtNzFhYzAwMTUzOTFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22cc8d041e-f049-472e-8cae-8b44be278b99%22%7d

Padlet is een gratis, online "virtuele wall” -tool waar gebruikers hun mening kunnen geven over onderwerpen van hun keuze. Het kan gezien worden als een prikbord of whiteboard waar docenten [...]

Padlet Training Intro

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTNlOWRmMmItMDc5OS00NjMzLWJkODQtNGQyNGM1MDY2NmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220907bb1e-21fc-476f-8843-02d09ceb59a7%22%2c%22Oid%22%3a%22cc8d041e-f049-472e-8cae-8b44be278b99%22%7d

Padlet is een gratis, online "virtuele wall” -tool waar gebruikers hun mening kunnen geven over onderwerpen van hun keuze. Het kan gezien worden als een prikbord of whiteboard waar docenten [...]

Ga naar de bovenkant