Een COIL project wordt idealiter door jou en je internationale partner samen getoetst, maar jouw studenten worden alleen door jou beoordeeld. Het onderwerp toetsing wordt behandeld tijdens de COIL Design workshops.