Nee. Engels is vaak de taal die gebruikt wordt in COIL projecten maar de keuze voor de taal wordt gemaakt door de docenten. Met een Belgische partner zou Nederlands de voertaal kunnen zijn. Ook zien we Spaans gesproken projecten