COIL projecten vinden grotendeels buiten je contacttijd om. Je kan tijdens je les studenten inhoudelijk begeleiden of helpen met het proces van samenwerken. Wanneer mogelijk kan er synchroon contact zijn met de internationale partner, bijvoorbeeld met een virtueel gastcollege of een gezamenlijk lesmoment. Het merendeel van de communicatie van de studenten vindt plaats in de COIL teams en wordt door de studenten zelf georganiseerd.