Nee. De voertaal van het project is vaak Engels, maar de voertaal van je module hoeft niet te worden aangepast.