Voor aanvang van de les zet de docent ter introductie van de les een opdracht klaar in Brightspace. In deze opdracht schetst de docent een bepaalde situatie. Daarnaast noemt hij het onderwerp welke in de les(senserie) behandeld zal worden. Vervolgens stelt hij de vraag aan de studenten: hoe kan dit onderwerp in deze situatie behandeld worden? Het onderwerp is bijvoorbeeld “Het aanvragen van een uitkering”. De docent vertelt vervolgens het verhaal van Riet. Een moeder van twee kinderen wiens man van haar wil scheiden. Vervolgens stelt de docent de vraag: Welke uitkeringen zou Riet volgens jullie kunnen aanvragen en welke stappen moet zij nemen om deze uitkeringen aan te vragen? Deze opdracht kan in groepjes of klassikaal worden uitgevoerd door studenten. Vele studenten zullen waarschijnlijk nog geen kennis hebben van de verschillende uitkeringen en stappen die ondernomen moeten worden, maar zij kunnen wel op basis van voorkennis of vooroordelen zaken opschrijven. Dit doen ze in het Discussion Forum van Brightspace. Bij aanvang van de les kan de docent enkele ingeleverde opdrachten met de groep delen.

Online tools

Discussion Forum in Brightspace