Leer je studenten effectief leren

Als docent kun je de voorgaande elf bouwstenen gebruiken om je lessen effectiever, efficiënter en aangenamer te maken, maar er zijn ook veel handvatten die studenten helpen om zélf hun leren op een efficiënte, effectieve en aangename wijze te organiseren. Leer je studenten hoe ze hun eigen leren kunnen plannen, monitoren, evalueren en bijsturen en welke leerstrategieën ze het beste kunnen gebruiken wanneer ze zelfstandig aan het studeren zijn.

Hoe kun je Brightspace gebruiken voor effectief leren?

Online leren neemt een steeds grotere omvang aan in het leerproces van studenten. Studenten moeten leren om gebruik te maken van leertechnologie. Hiervoor is de course Online Learning for Students voor studenten gemaakt. Online leren betekent op eigen tijd en tempo leren, dit vergt veel van motivatie en zelfdiscipline van de student. In deze course wordt kort de digitale leeromgeving van de Hogeschool van Amsterdam toegelicht. Tevens is er aandacht voor effectieve leerstrategieën en tips om succesvol te studeren.

In Brightspace is het ook mogelijk om de voortgang van studenten te monitoren. Deze toepassing kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij studievoortgangsgesprekken met studenten. In Brightspace heet dat Learner Progress.

Daarnaast is het werken met activiteitsvoltooiing een vorm van zelfgestuurd leren. Dit is een belangrijke vaardigheid voor de student. Zelfgestuurd leren zorgt ervoor dat de student bijvoorbeeld zijn eigen studie (cursus) kan plannen, zichzelf kan overhoren, zijn leerproces kan monitoren en indien nodig, kan bijsturen. Door het mogelijk te maken dat een student onderdelen kan afvinken, houdt een student overzicht over zijn eigen leerproces en het kan een student ook motiveren om onderdelen (af) te maken. Daarmee ondersteund zelfgestuurd leren actief leren.

Klik hier om terug te gaan naar de 12 bouwstenen.