De faculteit wilt af van de heersende summatieve toetscultuur en wilt een feedbackcultuur bevorderen. Feedback wordt een integraal onderdeel van het curriculum en dit moet leiden tot ander gedrag van studenten en docenten, gedrag dat een langetermijneffect heeft, gericht op datgene wat de maatschappij/het werkveld van de studenten vraagt.

Deze opleiding is bedoeld om de vaardigheden van docenten op het gebied van formatief handelen te versterken.

Inhoud en werkwijze:

Tijdens de workshops en via huiswerkopdrachten maken docenten kennis met de theorie en praktijk van formatief handelen. Aan bod komen in ieder geval:

 • Formatief handelen (zonder nakijkwerk),
 • Kwaliteitsbesef bijbrengen,
 • Actiegerichte feedback,
 • Effectieve didactische strategieën,
 • Formatief handelen met leerdoelen,
 • en curriculumopbouw in samenhang met formatief handelen

De leerdoelen van dit traject zijn de onderstaande:

 • Deelnemers bouwen ervaringsexpertise op met formatief handelen in de les
 • Deelnemers verstevigen hun theoretische kennis over formatief handelen
 • Deelnemers zijn in staat om eenvoudige formatieve trajecten te ontwikkelen in de les
 • Docenten ontwikkelen een visie op goed onderwijs, waarin formatief handelen een bijdrage kan leveren
 • Deelnemers krijgen zicht op hoe ze overige collega’s verder kunnen helpen met het ontwikkelen van expertise op dit vlak

De bijeenkomsten worden gegeven door René Kneyber, Dominique Sluijsmans en Valentina Devid.

Meer informatie over deze opleiding is te verkrijgen bij Richard Kragten en Erik Hof.