In de ‘virtual classroom’  is het ook mogelijk om het leergesprek te voeren.

Gebruik hiervoor de chatfunctie. De voorbereiding kan plaatsvinden met behulp van een kennisclip en bestudeerde theorie.

  1. Presenteer een lesonderwerp en stel er een gerichte vraag over.
  2. De deelnemers mogen antwoord geven op de vraag.
  3. Als de vraag goed is wordt de volgende vraag gesteld. Of aan een student die nog niet aan de chat heeft deelgenomen wordt gevraagd of hij het met het antwoord eens is.
  4. Is de vraag fout beantwoord dan vraag je ook aan een student of hij/zij het met het antwoord eens is.
  5. Geef na enige tijd het antwoord vanuit de theorie en ga door met de volgende vraag die op de eerste aansluit.
  6. Vertel alleen datgene dat  niet uit de groep komt: Alleen informatie toevoegen, niet alle informatie aanbeiden.

Het succes van een leergesprek is afhankelijk van de kwaliteit van de vragen en van je reactie als docent op de antwoorden.