Een mindmap is niet alleen een snelle en eenvoudige methode om aan het begin van een schrijf- of redeneerproces op goede ideeën te komen. Je kunt een mindmap ook gebruiken om theorie te bestuderen en te verwerken. Door verbanden te leggen tussen verschillende onderdelen van de te bestuderen stof wordt kennis verdiept.

Laat de studenten een video of tekst bestuderen en geef als opdracht de essentie ervan te verwerken in een mindmap. De verschillende mindmaps die de studenten opleveren vormen de input voor een onderwijs leergesprek.

Bevraag de studenten ook naar:

  • mogelijke oorzaak-gevolg relaties
  • andersoortige relaties.
  • onderdelen die geen relatie vormen

Deze opdracht kan zowel in de les als ter voorbereiding op de les worden gegeven.

 

2. Voorkennis Activeren

De docent zet een bepaald onderwerp/theorie/model centraal in de mindmap. Studenten maken allereerst een woordveld op basis van wat ze hierover weten. Het woordveld wordt vervolgens gecategoriseerd in thema’s/kernwoorden. De mindmap wordt op deze manier gebruikt om (voor)kennis te activeren.
Ook kan de docent naar aanleiding van een college met behulp van de mindmap onderzoeken of de kern over is gekomen bij studenten.

 

Tools

Er zijn verschillende (online) mindmap-tools beschikbaar: (bijv. Mindmeister).