Peer Feedback is het laten beoordelen van studenten door studenten. Het laten nakijken van werk kan door studenten elkaar feedback te laten geven. Studenten beoordelen elkaars werk aan de hand van rubrics: criteria aan de hand waarvan ze een mening vormen over elkaars werk.

Het onderzoek van het lectoraat Teaching, Learning & Technology (Inholland) heeft een script met zeven stappen opgeleverd. In deze factsheet worden de stappen beschreven.

Didactische meerwaarde

Peer feedback heeft een grote toegevoegde didactische waarde. Wanneer studenten elkaars werk beoordelen met behulp van rubrics, leren ze daarmee beter een mening vormen over wat goede en slechte kwaliteit is, ze leren ook tekortkomingen in het eigen werk zien en kunnen daardoor hun eigen werk beter beoordelen. Zie hieronder zes argumenten voor peer feedback.

  1. Actief leren — Wanneer studenten feedback krijgen, van docent of medestudent, hebben ze de passieve rol. Wanneer ze feedback geven hebben ze de actieve rol. Het formuleren van feedback is een ander cognitief proces dan het lezen van gekregen feedback.
  2. Actief gebruiken van criteria — Bij het geven van peerfeedback moeten studenten actief oordelen over kwaliteit, in relatie tot de criteria en dit onderbouwen. Ze worden gedwongen na te denken over de criteria. Dat is iets anders dan kennis nemen van gedeelde criteria.
  3. Wederkerigheid — Studenten worden leerbronnen voor elkaar. Ze lezen werk van elkaar en zien hoe andere studenten dingen aanpakken. Ze zien dat er niet één goed antwoord is, kwaliteit kent vele gezichten. En door het geven en krijgen van peerfeedback hebben de studenten een verantwoordelijkheid naar elkaar, voor het werk van anderen, maar ook voor hun eigen werk.
  4. Domein-expertise — Door regelmatig te moeten oordelen over verschillend werk van verschillende medestudenten ontwikkelingen bredere kennis doordat ze de rol van de expert innemen.
  5. Leren van elkaar — Wanneer studenten gewend raken aan het werken met peerfeedback, kan dit de sociale cohesie versterken en van de groep een leergemeenschap maken.
  6. Zelfevaluatie versterken — Kritisch naar werk van andere kijken is makkelijker dan kritisch naar eigen werk te kijken. Toch is het één en dezelfde vaardigheid. Wanneer studenten gewend zijn om te oordelen over werk en hierbij criteria te gebruiken, worden ze ook beter om kritisch te oordelen over eigen werk.

Tenslotte kan peer feedback werk uit handen nemen van de docent doordat zij minder hoeven na te kijken.

ICT tools

ICT maakt het mogelijk het peerreviewproces plaats- en tijdonafhankelijk te organiseren en te monitoren. Daarnaast bevordert ICT de interactie en toegang van studenten tot elkaars werk.

Peer review kan georganiseerd worden met verschillende tools. De meest gebruikte is FeedbackFruits die in Brightspace beschikbaar is. Klik op de tool voor meer info of neem contact op met je adviseur Onderwijsvernieuwing.